Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceów ogólnokształcących i techników. Zakres podstawowy.

Propozycja podręcznika od wydawnictwa “Nowa Era” do nauczania historii w liceach ogólnokształcących i technikach.

Poznać przeszłość 3. Podręcznik. Zakres podstawowy.

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” autorstwa Jarosława Kłaczkowa, Anny Łaszkiewicz oraz Stanisława Roszaka jest narzędziem dydaktycznym do wykorzystania w klasach trzecich liceów ogólnokształcących oraz techników. Obejmuje on zakres materiału dotyczący wydarzeń z lat 1815-1939. Podręcznik:

-zawiera najważniejsze wydarzenia z historii powszechnej i Polski

-jest zgodny z podstawą programową do nauczania historii w szkołach

-oprócz tekstu, zawiera ciekawe materiały dydaktyczne w postaci fotografii, infografik, a także ilustracji

-jest podzielony na poszczególne rozdziały, które zakończone są podsumowaniami i pomocniczymi treściami mającymi na celu przygotowanie ucznia do sprawdzianu. 

-rozwija zainteresowanie przedmiotem, poprzez umieszczenie materiałów stwarzających możliwość dyskusji, opatrzonych tytułem “Symbole epoki” czy “To budzi kontrowersje”

-zawiera odwołania do innych publikacji książkowych z zakresu historii i dziedzin pokrewnych

Seria “Poznać przeszłość”

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” jest częścią serii wydawnictwa Nowa Era, będącym narzędziem przedstawiającym w kompleksowy sposób najważniejsze wydarzenie z dziejów powszechnych i Polski od starożytności do początków XX w. Podręcznik daje możliwość do kształcenia umiejętności historycznych, przez pracę z mapą, tekstem źródłowym czy danymi statystycznymi. Pod każdym z tego rodzaju zadań są umieszczone zadania do wykorzystania podczas lekcji. Uzupełnieniem podręcznika może być także karta pracy “Poznać przeszłość 3.” 

Czy podręcznik jest dobrym środkiem dydaktycznym?

Przy odpowiednim wykorzystaniu na lekcji, podręcznik może być świetnym środkiem dydaktycznym i podstawą do prowadzenia lekcji przez nauczyciela. W szkole średniej uczniowie powinni przygotować się do matury, ale także zapoznać się z wiadomościami, które w przyszłości mogą być przydatne podczas studiów. Podręcznik poszerza znacznie wiedzę historyczną i przy odpowiednim wykorzystaniu uczy rozumienia kluczowych dla historii procesów przyczynowo-skutkowych.

“Poznać przeszłość” – polecany podręcznik do historii dla szkół ponadpodstawowych

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” udowadnia, że nauka historii wcale nie musi być nużąca, a minione lata kryją w sobie wiele fascynujących opowieści. Książka jest przeznaczona do nauczania historii w liceach ogólnokształcących i technikach, w zakresie podstawowym.

Autorzy

Autorami “Poznać przeszłość 3” są Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak. Anna Łaszkiewicz jest również autorką innych podręczników do nauczania historii. Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow to nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma na swoim koncie liczne publikacje. Prof. dr hab. Stanisław Roszak również jest pracownikiem UMK i autorem wielu tekstów, w tym podręczników. Jego specjalności to dydaktyka historii i historia nowożytna.

Zawartość podręcznika

Poznać przeszłość 3 sprawdzony” obejmuje wydarzenia z lat 1815-1939. Zawarte w podręczniku treści dotyczą m.in. rewolucji przemysłowej, przyczyn wybuchu obu wojen światowych i dziejów II Rzeczypospolitej. Podręcznik składa się z następujących elementów:

– wstęp – nawiązujący do wiadomości z poprzednich lekcji i stanowiący wprowadzenie do nowego tematu;

– ciekawostka;

– ćwiczenia;

– oś czasu ułatwiająca chronologiczne uporządkowanie poszczególnych wydarzeń;

– symbole epoki, czyli wydarzenia i dzieła sztuki;

– warto wiedzieć – element zawierający informacje uzupełniające materiał z lekcji;

– postać historyczna – biogramy;

– to budzi kontrowersje – krótkie eseje na temat danego zagadnienia;

– kalendarium;

– słowniczek;

– podsumowanie;

– ćwiczenia podsumowujące.

Zalety podręcznika “Poznać przeszłość 3”

– posiada czytelny układ treści;

– przedstawia materiał w uporządkowany, chronologiczny sposób;

– rozbudza zainteresowanie ucznia historią dzięki dodatkowym informacjom i ciekawostkom, a także proponowaniu publikacji książkowych rozszerzających dany temat;

– ułatwia utrwalanie wiadomości, dzięki zawartym w nim osiom czasu, ćwiczeniom i przejrzystym podsumowaniom każdego tematu;

– kształci umiejętności pracy z tekstem, mapami i danymi statystycznymi.

Zachęcenie młodzieży do nauki historii przy pomocy książki “Poznać przeszłość 3”

Historia jest ważna w życiu każdego narodu na świecie. Dawne wydarzenia mogą mieć wpływ na wybory podejmowane przez młodych ludzi oraz na ich codzienne funkcjonowanie. Nie każdy uczeń zdaje sobie z tego sprawę, dlatego nauczyciele w szkołach powinni zachęcać do rozszerzania wiedzy historycznej. Można to robić przy pomocy nowoczesnych podręczników, na przykład, książki “Poznać przeszłość 3” przygotowanej przez wydawnictwo Nowa Era.

Wydarzenia ważne dla naszego kraju

“Poznać przeszłość 3” to podręcznik przeznaczony dla wszystkich uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum. Omawiany zakres materiału obejmuje lata 1815-1939. Jest to więc okres bezpośrednio poprzedzający drugą wojnę światową. Wydarzenia te są szeroko komentowane do dziś w środkach masowego przekazu oraz w wielu portalach internetowych. Biorąc to pod uwagę, nauczyciel w szkole nie powinien mieć trudności w nawiązaniu rozmowy z młodzieżą na temat zniszczeń wojennych lub okoliczności wydarzeń politycznych mających wpływ na losy Polski oraz jej roli na arenie międzynarodowej.

Krótkie tematy kolejnych lekcji

Lekcje historii to jednak nie tylko dyskusja, ale przede wszystkim konieczność zapoznawania się z materiałem związanym ze słynnymi osobami. Uczniowie muszą zapamiętywać przyczyny i skutki procesów historycznych, a także szczegółowe daty dotyczące ważnych wydarzeń. Książka “Poznać przeszłość 3” może to ułatwić z uwagi na podział wiadomości na mniejsze części oraz wykorzystywanie dużej ilości ilustracji. W specjalnych ramkach uczniowie mają do dyspozycji podsumowania zbierające najważniejsze kwestie do zapamiętania oraz ćwiczenia utrwalające wiedzę.

Pomoc dla uczniów i nauczycieli

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” ma na celu przybliżyć dawne realia życia uczniom oraz ułatwić zrozumienie skomplikowanych procesów historycznych. Autorzy książki, Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak, przygotowali doskonałe narzędzie stanowiące wsparcie zarówno dla młodzieży rozszerzającej swoją wiedzę, jak i nauczycieli planujących kolejne zajęcia w szkole. Dlatego “Poznać przeszłość 3 podręcznik” to pozycja coraz częściej wykorzystywana w szkołach ponadpodstawowych.