Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceów ogólnokształcących i techników. Zakres podstawowy.

Propozycja podręcznika od wydawnictwa “Nowa Era” do nauczania historii w liceach ogólnokształcących i technikach.

Poznać przeszłość 3. Podręcznik. Zakres podstawowy.

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” autorstwa Jarosława Kłaczkowa, Anny Łaszkiewicz oraz Stanisława Roszaka jest narzędziem dydaktycznym do wykorzystania w klasach trzecich liceów ogólnokształcących oraz techników. Obejmuje on zakres materiału dotyczący wydarzeń z lat 1815-1939. Podręcznik:

-zawiera najważniejsze wydarzenia z historii powszechnej i Polski

-jest zgodny z podstawą programową do nauczania historii w szkołach

-oprócz tekstu, zawiera ciekawe materiały dydaktyczne w postaci fotografii, infografik, a także ilustracji

-jest podzielony na poszczególne rozdziały, które zakończone są podsumowaniami i pomocniczymi treściami mającymi na celu przygotowanie ucznia do sprawdzianu. 

-rozwija zainteresowanie przedmiotem, poprzez umieszczenie materiałów stwarzających możliwość dyskusji, opatrzonych tytułem “Symbole epoki” czy “To budzi kontrowersje”

-zawiera odwołania do innych publikacji książkowych z zakresu historii i dziedzin pokrewnych

Seria “Poznać przeszłość”

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” jest częścią serii wydawnictwa Nowa Era, będącym narzędziem przedstawiającym w kompleksowy sposób najważniejsze wydarzenie z dziejów powszechnych i Polski od starożytności do początków XX w. Podręcznik daje możliwość do kształcenia umiejętności historycznych, przez pracę z mapą, tekstem źródłowym czy danymi statystycznymi. Pod każdym z tego rodzaju zadań są umieszczone zadania do wykorzystania podczas lekcji. Uzupełnieniem podręcznika może być także karta pracy “Poznać przeszłość 3.” 

Czy podręcznik jest dobrym środkiem dydaktycznym?

Przy odpowiednim wykorzystaniu na lekcji, podręcznik może być świetnym środkiem dydaktycznym i podstawą do prowadzenia lekcji przez nauczyciela. W szkole średniej uczniowie powinni przygotować się do matury, ale także zapoznać się z wiadomościami, które w przyszłości mogą być przydatne podczas studiów. Podręcznik poszerza znacznie wiedzę historyczną i przy odpowiednim wykorzystaniu uczy rozumienia kluczowych dla historii procesów przyczynowo-skutkowych.