Zachęcenie młodzieży do nauki historii przy pomocy książki “Poznać przeszłość 3”

Historia jest ważna w życiu każdego narodu na świecie. Dawne wydarzenia mogą mieć wpływ na wybory podejmowane przez młodych ludzi oraz na ich codzienne funkcjonowanie. Nie każdy uczeń zdaje sobie z tego sprawę, dlatego nauczyciele w szkołach powinni zachęcać do rozszerzania wiedzy historycznej. Można to robić przy pomocy nowoczesnych podręczników, na przykład, książki “Poznać przeszłość 3” przygotowanej przez wydawnictwo Nowa Era.

Wydarzenia ważne dla naszego kraju

“Poznać przeszłość 3” to podręcznik przeznaczony dla wszystkich uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum. Omawiany zakres materiału obejmuje lata 1815-1939. Jest to więc okres bezpośrednio poprzedzający drugą wojnę światową. Wydarzenia te są szeroko komentowane do dziś w środkach masowego przekazu oraz w wielu portalach internetowych. Biorąc to pod uwagę, nauczyciel w szkole nie powinien mieć trudności w nawiązaniu rozmowy z młodzieżą na temat zniszczeń wojennych lub okoliczności wydarzeń politycznych mających wpływ na losy Polski oraz jej roli na arenie międzynarodowej.

Krótkie tematy kolejnych lekcji

Lekcje historii to jednak nie tylko dyskusja, ale przede wszystkim konieczność zapoznawania się z materiałem związanym ze słynnymi osobami. Uczniowie muszą zapamiętywać przyczyny i skutki procesów historycznych, a także szczegółowe daty dotyczące ważnych wydarzeń. Książka “Poznać przeszłość 3” może to ułatwić z uwagi na podział wiadomości na mniejsze części oraz wykorzystywanie dużej ilości ilustracji. W specjalnych ramkach uczniowie mają do dyspozycji podsumowania zbierające najważniejsze kwestie do zapamiętania oraz ćwiczenia utrwalające wiedzę.

Pomoc dla uczniów i nauczycieli

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” ma na celu przybliżyć dawne realia życia uczniom oraz ułatwić zrozumienie skomplikowanych procesów historycznych. Autorzy książki, Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak, przygotowali doskonałe narzędzie stanowiące wsparcie zarówno dla młodzieży rozszerzającej swoją wiedzę, jak i nauczycieli planujących kolejne zajęcia w szkole. Dlatego “Poznać przeszłość 3 podręcznik” to pozycja coraz częściej wykorzystywana w szkołach ponadpodstawowych.